ELÉRHETŐSÉG

Dr. Halász Bence Gábor önálló bírósági végrehajtó
Cím: 5900 Orosháza, Tó utca 6.
Tel: 06-68/635-797
Fax: 06-68/999-622
Levelezési cím: 5901 Orosháza Pf.:32.
Email cím: vh.0188@mbvk.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS

Telefonos: munkanapokon 08:00 – 12:00
Személyes: kedd: 08:00 – 10:00, szerda: 08:00 – 12:00, csütörtök: 08:00 – 12:00
Személyes félfogadás kizárólag jogi képviselőknek: kedden: 10:00 – 12:00

ÜGYINTÉZŐK

Mihálka Beáta, önálló bírósági végrehajtó-helyettes

RÉSZLETFIZETÉS

A végrehajtói iroda saját hatáskörben 12 havi részletfizetési lehetőséget tud biztosítani, amennyiben a végrehajtást kérő nem természetes személy.
Természetes személy végrehajtást kérő esetében a végrehajtó által biztosítható részletek száma maximum 6 hónap.

Felhívom figyelmét, hogy a követelés a teljes tartozás megfizetéséig kamatozik, azaz a részletfizetési megállapodás megkötésekor a kamatszámítás nem áll meg.
A részletfizetési megállapodás megkötéséhez a végrehajtói irodát személyesen fel kell keresni, a követelés egy részét (első részlet) be kell fizetni. Tájékoztatom, hogy NAV adótartozásra a végrehajtó nem állapíthat meg részletfizetést.

ILLETÉKESSÉGI TERÜLET

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Telefonon történő ügyintézés
Telefonon kizárólag általános tájékoztatás adására van lehetőség, egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás adására nincs mód.
E-mail útján történő ügyintézés
A beadványt elektronikus aláírással szükséges ellátni, elektronikus aláírás hiányában általános tájékoztatás nyújtására van lehetőség.
Részletfizetés
A végrehajtó iroda saját hatáskörben nem természetes személy végrehajtást kérő esetén 12 havi részletfizetést, míg természetes személy végrehajtást kérő esetén 6 havi részletfizetést tud biztosítani.
Fentieknél hosszabb távú részletfizetési kérelmet, valamint a hosszú távú részletfizetés teljesítéséhez szükséges feltételeket (csekk, bankszámlaszám) közvetlenül végrehajtást kérőtől szükséges igényelni.
Árverés
Az árverésen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni bármely végrehajtói irodában lehet, melynek díja 6.000,- Ft.
A végrehajtási kifogás
A végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a végrehajtási kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: intézkedése) ellen a fél vagy más érdekelt végrehajtási kifogást (a továbbiakban: kifogás) terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz. E § alkalmazásában a végrehajtási eljárás szabályainak lényeges megsértése az olyan jogszabálysértés, amelynek a végrehajtási eljárás lefolytatására érdemi kihatása volt. A kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt - a kifogásolt intézkedésre vonatkozó iratok másolatával együtt - 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani, amennyiben a kifogást előterjesztő a későbbi tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét kellően igazolja. A végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.
A panasz intézménye
A panasz az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt (a továbbiakban együtt: panaszolt) tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. Panasszal a panaszos szóban vagy írásban fordulhat a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz.

ALKALMAZOTT FŐBB JOGSZABÁLYOK

Kormányrendeletek
IM rendeletek

A végrehajtási eljárást érintő egyéb jogszabályok az alábbi címen érhetőek el:
http://www.mbvk.hu/jogszabalyok.html